Arms

Clara Jonsson, Träning, Övningar / Permalink / 0
Onsdagens pass gick på endast 35 minuter och jag har aldrig varit med om sådan pump som då! Det var helt sjukt, mina biccar var stenhårda hehe! Så det var riktigt kul, kul med ett pass där de känns att man tränat hårt. Pumpet berodde på att det var knappt någon vila alls, dropset och bara superset, alltså när man vanligtvis vilar kör man en annan övning. Vi blandade varannan övning biceps med varannan triceps.
 
 
// Wednesday's workout went on only 35 minutes and I have never experienced such pump like then! It was quite sick, my biceps was rock hard hehe! So it was really fun, fun with a workout when you can feel that you've really trained hard. That pump was because there was hardly no rest at all, did a lot of dropsets and supersets, when normally rest you go direct to another exercise.

 
Började med att värma biceps med bicepscurl 10 reps på varje arm x 3 set 7 kgs hantlar och sedan triceps push down 3 set x 10 reps på 20 kg.


// Began to warm the biceps with biceps curl 10 reps on each arm x 3 sets 7 kgs dumbbells and then triceps pushdown 3 sets x 10 reps of 20 kg. 
Bicepscurl med hantlar dropset - superset - Triceps push down i cabel med stång dropset
- Körde först bicepscurl på 10 kg hantlar, 20 reps, sedan droppade jag på 7 kg hantlar även här 20 reps. Därefter gick jag direkt över på triceps push down i cabel med stång, 40 kg 10 reps dropp på 25 kg x 10 reps. 3 gånger, 3 set! 
// Biceps curl with dumbbells dropset - superset - Triceps push down in cable dropset
- At first i trained bicepscurl on 10 kilos dumbbells 20 reps, then I did a dropset where I dropped on 7 kilos 20 reps. Right after I did triceps push down in cable 40 kilos 10 reps and a drop on 25 kilos x 10 reps. All this 3 times, 3 sets.
 
Triceps pushdown med rep - ss - Triceps pushdown bakom huvudet (se bild/film) - ss-  21's biceps curl

- Vanliga triceps push down med rep (tänk på att försöka trycka ner den sista biten och vrida in armbågarna) och direkt efter samma tänk fast man vänder på sig och kör ovanför huvet (se bild/film). Därefter körde jag direkt på 21's biceps curl som Ellen visade mig sist hon var här (GRYM övning) som är en riktigt killer. Man kör 7 reps med start i lägsta läge och lyfter halva vägen upp (stannar i mitten alltså) och sedan ner, därefter går man hela vägen upp och går istället bara halva vägen ner 7 reps och sist 7 vanliga reps (hela vägen upp och hela vägen ner). Tricpes övningarna och biceps allt 3 gånger, 3 set. Kolla filmen ovan om ni blir osäker på vad jag menar!
 
 
//Triceps pushdown with a rope- ss - Triceps pushdown behind your head (pictures/video) - ss-  21's biceps curl
 - Triceps pushdown with rope (think of trying to push down the last bit and twist the elbows in) and immediately turn around and do the same exercise above your head (see picture /movie). Then I directly did the 21's biceps curl Ellen showed me last she was here (GREAT exercise) which is a real killer. You first to 7 reps, starting in the lowest position and lift half way up (stopping in the middle), and then down, then you go all the way up and go only half way down 7 reps and the last 7 regular reps (all the way up and the whole way down). Tricpes exercises and biceps all 3 times, 3 sets. Check out the above video if you are unsure of what I mean!
Så detta pass gick på endast 35 minuter, inte supermånga övningar men det tog riktigt bra! Både jag och Dennis har klagat över rejäl träningsvärk nu efteråt, så har ni lite dålig fantasi på vad ni ska köra på er nästa armpass, testa denna↑ , ni kommer inte ångra er! 
// So this session only went on for 35 minutes, not super many exercises but it took really good! Both me and Dennis have complained of soreness now afterwards. If you bad imagination on what you're training at your next arm workout, try this ↑, you will not regret it!
 
Till top