Leg session

Clara Jonsson, Träning, Övningar / Permalink / 0
Började dagen med att åka till gymmet för cardio, regnade så mycket ute så vi valde att köra inomhus samt ta med frukosten dit så vi kunde köra direkt efter. Jag gick 40 minuter på trappmaskien på gymmet, älskar den grejen alltså! Ganska mör i benen efter 40 minuter, inte det lättaste att sedan köra ben. Ellens pass är ganska annorlunda med mina. Jag har senaste månaderna bara kört lätt, mycket reps, många superset, dropset och lite vila. Så att idag köra väldigt tungt kom som en chock för min kropp, var typ död efter första övningen. Ni kan ju tänka hur jag kände 4 övningar senare... 
 
Benpress
- 15 reps x 1 set 100 kg
- 12 reps x 5 set 140 kg
 
Bulgariska utfall i smith
- 10 reps x 3 set/ben 40 kg
 
Raka mark
- 10-12 reps x 4 set 60 kg
 
Benspark (superset med liggande lårcurl)
- 15 reps x 3 set 55 kg
 
Liggande lårcurl (superset med benspark)
- 10 reps x 3 set 50 kg
 


 
Started the day by going to the gym for cardio, it was pouring rain so we chose to do the cardio indoors and take breakfast with us so we could train legs right after. I did 40 minutes on the stair master at the gym, love that thing! Pretty tired after 40 minutes, not the easiest cardio before a leg workout... Ellen's sessions is quite different compare with mine. I have in many months just training light weight, high reps, many supersets, drop sets and little rest. So today we did very heavy and that came as a shock to my body, was kind a dead after our first exercise. You can imagine how I felt 4 exercises later..
 
Legpress
- 15 reps x 1 sets 100 kg
- 12 reps x 5 sets 140 kg
 
Bulgarian squats in smith
- 10 reps x 3 sets/leg 40 kg
 
Straight deadlifts
- 10-12 reps x 4 sets 60 kg
 
Leg extension (superset with leg curl)
- 15 reps x 3 sets 55 kg
 
Leg curl (superset with leg extension)
- 10 reps x 3 sets 50 kg
Till top