Future diet

Clara Jonsson / Permalink / 1
Idag hade jag ett möte med Lars (ägare till mitt gym Iron Works) angående en framtida diet. Ska, som alla andra måste göra innan en diet, räkna ut vad jag i genomsnitt äter på en dag innan han kan börja skriva ett schema. Man kan nämligen inte bara skriva ett schema och sätta en person på ett viss antal kalorier utan man måste veta hur mycket man äter normalt en dag så man har något att gå efter, förstår du? 
Tex. Jag kanske snittar på 2500 kcal på en dag, om Lars då inte hade vetat de och satt mig på en diet där jag kanske ligger på 1800 så blir det ju ett jätte underskott. Min kropp är van vid 2500 och kommer då plötsligt hoppa på ett underskott på 700 kcal, recept på misslyckande! Så därför är det viktigt att iallafall få ett litet hum om hur mycket man äter normalt innan ett schema kan göras. 
 
Planen är att jag inom ca 2 veckor kommer få ett schema att följa. Detta är dock ingen stenhård diet, ingen tävlingsdiet och jag kommer inte ligga på ett jätte underskott. Utan tanken är bara att min kropp ska må bättre, och för tillfället så kan jag inte sköta det själv utan jag behöver någon som pekar med hela handen så jag skärper mig på veckorna! Helgerna kommer vara fria men på veckorna måste jag skärpa mig. Äta mycket bra mat och träna, ta hand om min kropp helt enkelt. För just nu äter jag mycke dålig mat på veckorna, bättre att byta ut den skiten till bra mat, min kropp strejkar då jag blir sjuk hela tiden så det är dags för en förändring. Nyttig på veckorna och fritt på helgerna! Det låter väl bra?
 
Jag hade kunnat skriva detta schema själv om jag velat, jag vet inte om nån av er är likadan, men jag behöver någon som säger till mig what to do. Annars hade jag fuskat hela tiden! Och Lars är perfekt för mig, jag kommer lyssna på han till 100%, så detta känns jätte bra!
 
 

Today I had a meeting with Lars (owner of my gym Iron works) regarding a future diet. Something everyone else must do before a diet, figure out what in averaged eat in a day before he can start writing a schedule to me. No one can just write a schedule and give a person certain number of calories to eat without knowing how much you normally eat in a day, you have to have something to go on, do you understand?
For example: Maybe I eat of 2500 kcal a day, but if Lars didn't known that, and then made me a schedule on 1800 calories which would mean a major calorie loss. My body is used to 2500 and then suddenly jump on a deficit of 700 kcal, recipe for failure! So therefore it is important to atleast get a small idea of ​​how much you eat normally before a schedule can be made.

The plan is that within about 2 weeks I will have a schedule to follow. The thought about this diet is not like a competition diet, when you have to be super strict and when there is no space for failure. The idea is just to have something to follow on the weeks, because for the moment I can not handle it myself, I need someone to tell me what to do! The weekends will be free, but on the weeks I have to pull myself together. Eat good food and train, take care of my body. Right now, I eat so much bad food, better to replace that shit to good food. My body arent feeling great, I get sick all the time so it's time for a change. Healthy in the weeks and free on the weekends! Sounds good right?

I could have written this schedule myself if I wanted to, I do not know if any of you is the same, but I need someone to tell me what to do. Otherwise I would have cheated all the time! And Lars is perfect for me, I will listen to him 100%, so this feels really good!

#1 - - Petra:

Vad spännande! Åh, är den smaken god? Älskar celsius! :D

Till top